16.06.2017 | Ανακοίνωση για το κατασκηνωτικό πρόγραμμα του ΕΦΚΑ για τη θερινή περίοδο έτους 2017

Σας ενημερώνουμε ότι ολοκληρώθηκε ο έλεγχος νομιμότητας από το Ελεγκτικό Συνέδριο της συνολικής διαδικασίας αναφορικά με το κατασκηνωτικό πρόγραμμα του ΕΦΚΑ για τη θερινή περίοδο έτους 2017, σύμφωνα με την αριθμ.123/2017 Πράξη του Ζ΄κλιμακίου του Ελεγκτικού Συνεδρίου.

Βάση της  ως άνω Πράξης, ".....κωλύεται η υπογραφή των σχεδίων συμβάσεων μεταξύ του ΕΦΚΑ και των εταιρειών:
 
ΒΡΑΚΑ-ΣΑΜΟΥΡΗΣ ΟΕ
 
ΤΑΜΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΗΣ
 
Ν.ΑΝΑΣΤΑΣΙΝΗΣ-Β.ΣΚΕΝΤΖΟΣ-Π.ΣΚΟΥΡΑΣ ΟΕ
 
ΕΙΔΙΚΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΑΝΑΨΥΧΗΣ ΚΑΙ ΣΠΟΡ ΕΜΑΣΕ ΑΕ
 
Δεν κωλύεται η υπογραφή των υποβληθέντων λοιπών τριάντα οκτώ (38) σχεδίων για τον παραθερισμό των ανήλικων παιδιών εργαζομένων/ασφαλισμένων/συνταξιούχων κατά περίπτωση των εντασσόμενων  στον ΕΦΚΑ φορέων , ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, ΤΑΞΥ, ΤΥΔΚΥ, ΕΤΑΠ-ΜΜΕ , ΕΤΑΑ-ΤΣΜΕΔΕ , ΕΤΑΑ-ΤΣΑΥ , ΕΤΑΑ-ΤΥΔΑ, ΕΤΑΑ-ΤΥΔΠ,ΕΤΑΑ-ΤΑΣ, ΕΤΑΑ-ΤΥΔΘ,ΕΤΑΑ-ΤΑΝ,ΟΑΕΕ,ΤΑΝΤΠ, ΟΓΑ,ΤΠΔΕ,ΤΑΠΙΤ,ΤΑΥΤΕΚΩ για τη θερινή περίοδο 2017 ".
 
Κατόπιν των ανωτέρω θα πρέπει να ενημερωθούν οι δικαιούχοι ,σχετικά με αυτή την εξέλιξη ώστε να υπάρχει η δυνατότητα είτε να επιλέξουν άλλη κατασκήνωση εφόσον υπάρχει διαθεσιμότητα για την 1η περίοδο είτε να φιλοξενηθούν.Στη  δε περίπτωση που αρθεί το νομικό κώλυμα θα ενημερωθείτε σχετικά.